Impact

Bulletpoint rapport

Op basis van een uitgeschreven bespreking van het aangeleverde gedetaileerde Excel tabellenrapport, kunnen we in een bulletgewijs uitgeschreven Word-document de significante verschillen en opmerkelijke uitkomsten overzichtelijk samenvatten. Daarmee is vaak al de basis gelegd voor de verdere verspreiding van de resultaten in een persbericht.

Campscan

Aangezien het meten van de ROI van campagnes belangrijk en cruciaal is voor het eventueel bijsturen van campagnes, ontwikkelde iVOX de campscan om op een gestructureerde manier campagnes te evalueren en te benchmarken tegenover andere. Zo krijg je als merk een algemeen en gedetailleerd beeld over de herkenning, attributie, likability, actionability, ... van je campagne in haar geheel en van de verschillende uitingen apart (TV, radio, print, ...).

Co-creatie

iVOX gelooft dat wanneer mensen samenwerken, de collectieve intelligentie groter is dan de som van de intelligentie van de individuen. Via online tools zoals interactieve testen, focusgroepen, communities, messenger platformen, ... betrekken we jouw potentiële consumenten bij het ontwikkelen of verbeteren van (nieuwe) producten, diensten, campagnes, ... Dit helpt bij het creëren van producten en het brengen van de boodschap die beter aansluit op de behoeften van jouw markt.

Flitsonderzoek

Een kort onderzoek bij de algemene bevolking kan ook gebeuren op minder dan 48 uur voor media of andere partijen waarbij inspelen op de actualiteit cruciaal is.

Infographic

Een infographic is een visuele weergave van de belangrijkste gegevens (6-7 interessante cijfers en/of belangrijkste resultaten van het onderzoek), vaak in de vorm van grafieken, diagrammen of illustraties, om complexe concepten eenvoudig te begrijpen. Infographics worden gebruikt om informatie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier te presenteren (vaak via sociale media). Bij iVOX kunnen wij u helpen om via ons netwerk van partners snel en efficiënt infographics te ontwikkelen.

Interactieve campagne

De beste manier om je merk of product op een originele en toffe manier onder de aandacht te brengen bij grote groepen mensen is via het opzetten van een campagne waarbij mensen opgeroepen worden om mee te doen via een interactieve test en vervolgens een resultaat terugkrijgen. iVOX ontwikkelde een eigen beVOX-software waarbij het opzetten van zulke testen snel en goedkoop kan gebeuren. Het budget dat u daarmee uitspaart kan u gebruiken voor het opzetten van betaalde advertenties om traffic te genereren op de applicatie.

Management Summary

In een beknopt onderzoeksrapport in PowerPoint van max 20 slides, wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Deze samenvatting geeft gestructureerd en overzichtelijk weer welke conclusies er getrokken kunnen worden uit jouw onderzoek.

Onderzoeksrapport

iVOX ontwikkelt bij de uitgevoerde onderzoeksprojecten een duidelijk en begrijpbaar onderzoeksrapport in PowerPoint. Daarbij maken we een duidelijk onderscheid in de hoeveelheid verzamelde data naar belangrijkheid en proberen we aan de hand van heldere aanbevelingen de aanzet te maken van de vertaling van de verzamelde inzichten naar jouw operationele praktijk.

Opiniepeiling

Hoe denkt de Belg / Vlaming / vrouw / jongere /... over een bepaald topic dat al dan niet actueel is? Zijn ze voor of tegen een bepaalde maatregel? Steunen ze bepaalde organisaties of individuën in een bepaald conflict? Op welke partij zouden ze stemmen? Enkel een betrouwbare peiling op een represenatief staal van de bevolking kan hierop een antwoord geven.

PR-onderzoek

Vaak hebben merken of organisaties een vraag over hoe de bevolking/ de consumenten/ de burgers/ de werkgevers/… denken over een bepaald thema. Via een PR-onderzoek bij een representatief staal van de groep waarover men uitspraken wil doen, kan iVOX een antwoord geven op deze vragen. Vervolgens worden deze verwerkt in een persbericht om zo het merk of de organisatie in de media te krijgen.

Profieltest

Via een profieltest brengen we karakteristieken, interesses en voorkeuren van deelnemers in kaart en koppelen we onmiddelijke feedback terug aan de deelnemer. Dit doen we door een aantal types/profielen te ontwikkelen, ofwel op basis van een vooronderzoek en analyse, ofwel via een expert die op basis van bestaande inzichten en ervaring types opstelt. Het kan worden gebruikt voor educatieve of commerciële doeleinden of als onderdeel van marktonderzoek. iVOX beschikt over eigen software om op een vlotte en eenvoudige manier profieltesten op te stellen.

Quiz

Een quiz is een gestructureerde vragenlijst of test om kennis, vaardigheden of meningen van deelnemers te meten waarbij voor elke vraag juiste of foute antwoorden bestaan. Het kan worden gebruikt voor educatieve of commerciële doeleinden of als onderdeel van marktonderzoek. iVOX beschikt over eigen software om op een vlotte en eenvoudige manier quizzen op te stellen.