INZICHTEN: (Politieke) peiling media

(Politieke) peiling media

Voor verschillende Vlaamse en Waalse media voert iVOX regelmatig onderzoek uit bij representatieve stalen van de Vlaamse / Belgische bevolking.

Dit kan gaan over politieke stemgedrag maar ook over de mening rond actuele gebeurtenissen die een grote impact hebben op het maatschappelijke leven.

Dankzij het iVOX-onderzoekspanel kan iVOX deze onderzoeken uitvoeren in een minimum van tijd, wat vaak belangrijk is om in te spelen op de actualiteit.