INZICHTEN: Onderzoeken goede doelen

Onderzoek goede doelen

iVOX doet onderzoek voor verschillende goede doelen. Speciaal voor de sector ontwikkelde iVOX een goedkope oplossing waarbij een gestandaardiseerd onderzoek wordt afgenomen bij 2000 Belgen: de goede doelenbarometer.

Dit onderzoek laat goede doelen toe om meer inzicht te verwerven in hun merkbekendheid, hun imago, hun potentieel en het algemeen donatiegedrag van de Belg. Daarbij krijgen ze niet alleen zicht op hun eigen positie, maar ook op hun relatieve positie t.o.v. twee 'concurrerende' goede doelen.

Daarnaast heeft iVOX ook al meermaals onderzoek gedaan voor testament.be rond het proces van het al dan niet opnemen van een goed doel in een testament.

Tot slot werkt iVOX voor verschillende goede doelen meer diepgaand door het in kaart brengen van hun potentieel en verschillende persona's. Bij de ontwikkeling van persona's wordt een uitgebreid paspoort opgesteld waarbij dieper ingegaan wordt op de mogelijke boodschappen en kanalen.