IMPACT: De Stem van Vlaanderen DPG Media

De Stem van Vlaanderen (DPG Media)

In kader van de verkiezingscampagnes voert iVOX voor DPG Media een uitgebreid onderzoek uit bij 2.000 Vlamingen over de thema's en vragen waar zij van wakker liggen en die hun stemgedrag zullen bepalen. Vervolgens worden op basis van dit onderzoek mogelijke stellingen ontwikkeld en verder getest. Uiteindelijk worden een 20-tal stellingen weerhouden in een online stemtool waarbij deelnemers kunnen ontdekken welke politicus/partij dezelfde mening deelt.

Bij elke verkiezingscampagne stijgt het aantal deelnemers. Bij de lancering in 2009 deden er 200.000 Vlamingen mee, bij de laatste versie in 2024 was dit opgelopen tot bijna 2.5 miljoen.