IMPACT: Mammoquiz Pink Ribbon

Mammoquiz Pink Ribbon

Voor Pink Ribbon voerden wij onderzoek uit naar de kennis, het gedrag en de attitude bij Belgische vrouwen t.o.v. borstkanker.

Uit de multivariate analyse door middel van factor- en clusteranalyse kwamen verschillende types van vrouwen naar voor. Via reductieanalyse werd een lijst gemaakt van vragen die het meest voorspellend waren om vrouwen in te delen in één van deze types.

Vervolgens werd een interactieve zelftest ontwikkeld door middel van de eigen beVOX-software waarbij vrouwen hun kennis en attitude kunnen testen en vervolgens communicatie op maat krijgen afhankelijk van hun eigen type.

Pink Ribbon vzw strijdt tegen borstkanker en is actief op drie fronten: preventie, opsporing en psychosociale zorg.
Meer informatie: https://pink-ribbon.be/