INZICHTEN: Bebat U&A en posttesten

Bebat: U&A-studies en campagne-evaluatie

Voor Bebat zijn wij al jarenlang de vaste onderzoekspartner. iVOX wordt ingeschakeld voor verschillende onderzoeken met verschillende doelen.

Zo doen wij tweejaarlijks een groot usage- en attitudeonderzoek bij meer dan 2000 Belgen over de opslag, het gebruik, het sorteer-en recyclagegedrag, alsook de algemene attitude t.o.v. recyclage in het algemeen alsook batterijen in het bijzonder.

Daarnaast doen wij ook de posttesten van campagnes die hebben gelopen en worden wij ook ingeschakeld in het pretesten van nieuwe concepten zoals bijvoorbeeld de Bebat-kubus voor het stockeren van batterijen bij consumenten thuis.

Bebat is een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en streeft ernaar om steeds meer en beter batterijen te recycleren.
Meer informatie: www.bebat.be