Veiligheidsbeleid en Privacy verklaring iVOX BVBA

iVOX BVBA
Engels Plein 35/01.01 – 3000 Leuven – België
BE0870.182.149
onderdeel van Bilendi SA, geregistreerd Paris Trade no. 428 254 874
3, Rue d’Uzes – 75002 Paris, France

DPO Bilendi SA: Harlay Avocats, Paris
Privacy Manager iVOX BVBA: Lies Verbeeck – Director of Operations
Contact: Engels Plein 35/01.01 – 3000 Leuven – privacy@ivox.be

Bescherming van persoonsgegevens

iVOX BVBA hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn gegevens die iemand kunnen identificeren als persoon, ongeacht of dit daadwerkelijk gebeurt of niet.

De persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden in het kader van een bepaalde activiteit, business proces of dienstverlening worden zorgvuldig bewaard en verwerkt, conform de bepalingen in de General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Doeleinden

iVOX BVBA verzamelt als Verantwoordelijke voor de Verwerking gegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en leden van het iVOX onderzoekspanel voor diverse doeleinden:

Medewerkers:
Administratie van het personeel en de tussenpersonen - noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Beheer van het personeel en de tussenpersonen - noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Werkplanning - gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke als werkgever
Controle op de werkplaats - gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke als werkgever

Klanten:
Klantenbeheer - noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Technisch-commerciële inlichtingen - gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voortvloeiend uit de commerciële relatie

Leveranciers:
Leveranciersbeheer - noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Technisch-commerciële inlichtingen - gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voortvloeiend uit de commerciële relatie

iVOX onderzoekspanel:
Marktonderzoek – toestemming betrokkene double via opt-in
Statistisch onderzoek – toestemming betrokkene double via opt-in
Wetenschappelijk onderzoek – toestemming betrokkene via double opt-in
Beheer van de beloningen en tegenprestaties voor de onderzoeken – toestemming betrokkene

Andere:
Registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten - noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Bovenstaande gegevens worden aan derden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het doeleinde. iVOX BVBA zal met dergelijke (sub)verwerkers en onderaannemers een verwerkersovereenkomst aangaan ter bescherming van de gedeelde persoonsgegevens. iVOX zal niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de verwerkingsovereenkomst.
iVOX kan ook gegevens delen met derden indien zij daar wettelijk toe verplicht is.

Indien in het kader van het onderzoek derden persoonsgegevens van het iVOX onderzoekspanel wensen te ontvangen zal elke betrokken persoon hiervoor tijdens het onderzoek toestemming voor kunnen geven. In het geval van gevoelige persoonsgegevens wordt een bevestiging via mail gevraagd.

Elke betrokkene heeft steeds het recht op inzage, correctie, verwijdering, afscherming of overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens. Dit kan op eenvoudig verzoek aan privacy@ivox.be

De leden van het iVOX onderzoekspanel die hun gegevens door uitdrukkelijke toestemming ter verwerking stellen, kunnen deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kan eenvoudig door uitschrijven in de persoonlijke e-mails of via login op ivoxpanel.be.

Daarnaast verwerkt iVOX als Verwerker in opdracht van derden, klanten of partners, persoonsgegevens en onderzoeksdata. In dit geval is de betrokken klant of partner de Verantwoordelijke voor de verzamelde gegevens en zal iVOX zich middels een contract als toeleveranciers verplichten om alle bepalingen van de GDPR te onderschrijven en in acht te nemen. De betrokken klant of partner bepaalt doeleinde en juridische grondslag van de gegevensverzameling.

Bewaartermijnen

iVOX BVBA behoudt de verzamelde persoonsgegevens van medewerkers, klanten en leveranciers niet langer bij dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn wordt bepaald door de wettelijke verplichtingen van iVOX BVBA als werkgever en als onderneming.

De bewaartermijn voor de gegevens van opt-ins van het iVOX onderzoekspanel worden bepaald als volgt:

Panel ID Persoonlijke identificatiegegevens: e-mail, naam, adres, geboortedatum, IP-adres, geslacht Gezinssamenstelling, financiële gegevens, verbruiksgedrag, persoonlijke kenmerken, vrijetijdsbesteding, tewerkstellingsgegevens
Single opt-in > 13m Verwijderd Verwijderd Verwijderd
Double opt-in actief Bewaard Bewaard Bewaard
Double opt-in inactief > 18m-37m Bewaard Bewaard Verwijderd
Double opt-in inactief >37m Anonymisatie Anonymisatie Verwijderd
Double opt-in die recht uitoefent tot restrictie van verwerking (uitschrijving) Anonymisatie Anonymisatie Verwijderd
Double opt-in die recht uitoefent tot vergeten worden Anonymisatie Verwijderd Verwijderd